Veteraner og morgendagens ledere

Veteraner og morgendagens ledere

Nasjonal veterankonferanse Tromsø

I det siste har vi holdt flere foredrag. Caroline og jeg holdt i oktober ett innlegg ved Nasjonal veterankonferanse i Tromsø. Konferansens fokuset var hvordan inkludere pårørende og familie inn i det videre arbeidet som gjøres for veteraner. Mange dyktige mennesker med flotte ideer om veien videre. Det var derfor meget hyggelig å få vise våre tanker og refleksjoner i dette arbeidet. Under konferansen lanserte Forsvarets veteraninspektør Brigader Tom Guttormsen en nettside med navn itjenestefornorge.no. Her har Forsvaret bygget opp en database hvor man kan legge inn egne historier fra tjeneste for Norge i utlandet. Det er også en database med mye informasjon om de forskjellige misjonsområdene og de forskjellige oppdrag Norge har hatt i verden.

Caroline tok opp anerkjennelse av de pårørende og hvordan man med små gester kan øke følelsen av anerkjennelse blandt de pårørende. Forsvaret har allerede hatt prøve ordninger med medaljer for barn og coins for de voksne. Ett tiltak det aldri vil gå inflasjon i. Det koster lite og kan gi mye.

Thomas ønsket å sette lyset på hvordan samfunnet i for stor grad er opptatt av erstatning og økonomisk kompensasjon. Det er slik at man ikke nødvendigvis blir lykkelig av penger. Penger hjelper ikke mennesker, Mennesker hjelper mennesker. Vi er nødt til å skifte fokus til heller å inkludere mennesker tilbake i samfunnet. Ved å gjennomføre individuelle planer hvor målet er å få individet tilbake i jobb som et fungerende menneske vil man også spare samfunnet for enorme kostnader. Samtidig vil man øke livskvalitet og integritet hos den enkelte.

Mer om konferansen kan du lese ved å følge denne linken.

Skjermbilde 2014-11-16 kl. 15.26.31Siri Lill Mannes i dialog med Caroline og Thomas etter foredraget. Foto: FMS

Morgendagens ledere

Tillitsvalgte elever ved Forsvarets befalskoler og kadetter ved de forskjellige krigsskolene i landet var forrige uke samlet i Hamar for deres årlige BFO konferanse. Her ble de utfordret på mange forskjelige plan. Thomas ble utfordret til refleksjon rundt etikk i krise og reflektere rundt de ytterste konsekvenser av å være offiser på vegne av Norge. Det var en fantastisk gjeng å snakke for, etter foredraget involverte samtlige seg og et bredt register av spørsmål og betraktninger ble tatt opp. Jeg tror Norges militære styrker kan se frem til disse unge kommer ut i organisasjonen med sine ambisjoner og visjoner.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde var bedt om å snakke om andre verdenskrig og dens parraleller til dagens konflikter. Han snakket om profesjonsidentitet, moral og etikk. Et meget godt foredrag som jeg tror både inspirerte og motiverte de unge lederene. Han klarte å fortelle lokal krigshistorie fra andre verdenskrig, vise hva personlig integritet og moral har å si for de unge lederene og han viste at mens utstyret forandres over tid, vil alltid soldaten, lederen være den samme.

Mer om konferansen og dens innhold kan du lese ved å følge denne linken.

10349199_752679241454120_6603420593315592651_nFoto: BFO