Solvorn bryllupsreise

Thomas er offiser og har jobbet i Forsvaret siden 2001. Gjennom sin karriere ervervet Thomas seg mye kunnskap om det å være et reflekterende menneske. Han har erfaring fra flere militære operasjoner, disse har formet hans erfaring. Thomas har hatt tre turer til Afghanistan som bomberydder. Han har en lang utdanning i Forsvaret, han har en bachelorgrad i fred og konfliktstudier fra Bjørknes Høyskole.

Caroline er gift med Thomas og har erfart hvordan det er å leve med en offiser i Forsvaret, med både nasjonale- og internasjonale oppdrag. Hun har fått kjenne på hvordan det er å leve med en usikkerhet over tid. Ikke minst hva det kreves å støtte noen tilbake til livet. Caroline er utdannet pedagog og familieterapeut. Hun har også utdannelse i mediekunnskap. Til daglig jobber Caroline i pårørendenettverket Hjemmesonen. Her støtter hun familie og venner av soldater, både stadig tjenestegjørende, men også de som er ferdig med sin tjeneste.amorfati_thomas_nystedt

2. mai 2010 ble Thomas skutt og livstruende skadet i et voldsomt bakholdsangrep i Afghanistan.  Årene etter har de sammen kjempet en annerledes kamp, en kamp om å lande på beina. Denne erfaringen er sentral i deres foredrag, det å lande på beina og komme tilbake til sammfunnet. Vi ønsker å vise at Norges veteraner og soldater er ressursmennesker, at det går an å gå gjennom tøffe tak, men allikevel lande på beina. Vi ønsker å gi våre lyttere refleksjoner og evnen til selv å reflektere.

Her er noen av de vi har holdt foredrag for i det siste

Aust Agder Fylkeskommune

Pfizer

Forsvaret

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)

Universitetet i Oslo (UIO)

Oslo Universitets sykehus (OUS)

Politiet

Bjørknes høyskole

Befalets fellesorganisasjon (BFO)

Rauland attføringsenter (AIR)

Krigsskolen

Stabekk videregående skole